مطالب وبلاگ

راه اندازی وبسایت شهرنوآوری

راه اندازی وبسایت شهرنوآوری

وبسایت شهرنوآوری افتتاح شد

منشور «یزد، شهر نوآوری» تدوین شد

منشور «یزد، شهر نوآوری» تدوین شد

منشور «یزد، شهر نوآوری» برای تصویب نهایی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.

مرکز نوآوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود

مرکز نوآوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.